Hvalpe på denne liste er opdrættet efter Dansk Dalmatiner klubs anbefalinger, som er lidt mere restriktive end kravene til en "guldstambog"


Hvalpeliste

Kennel Kuld Kontaktoplysninger
kennel Unique Spots
Helle Plougmann
Fuglevænget 3
8500 Grenå
kuld født d. 5-09-2014
Mor: Dallise's Little Lady
Far:Kratskovens Enzo
tlf: 60541051 / 60541056
mail: kenneluniquespots@gmail.com
www.kenneluniquespots.dk
facebook
Helle Plougmann


 

Nye regler for hvalpeanvisning


I forlængelse af generalforsamling 2011 og efter møde med DKK om ændring af avlsanbefalinger lempes klubbens regler for hvalpeanvisninger. Ændringerne har virkning per 1. januar 2013.
De tidligere regler er nu reduceret til 9 mod tidligere 13: Bl.a. er kravet om, at ARDS anbefaling følges, bortfaldet som betingelse for optagelse på hvalpelisten. Hvad angår ARDS vil DDK i stedet overvåge udviklingen – og hvis der optræder ekstraordinært lave antal generationer, kan klubben gennem Dansk Kennel Klub pålægge overholdelse af en ”14 generationers model”.

De nye regler

 1. 1 års uafbrudt medlemskab af Dansk Dalmatiner Klub umiddelbart forud for optagelse på hvalpeliste. Medlemskabet regnes fra betalingsdato.
 2. Hvalpemoderen skal ved parring være fyldt mindst 2 år.
 3. Hvalpemoderen må ved hvalpefødslen ikke være fyldt 8 år.
 4. Hvalpemoderen bør kun beholde 8 hvalpe i et kuld, men må undtagelsesvis beholde op til max. 10 hvalpe.
 5. Hvalpemoderen må højst have født 3 kuld, incl. det kuld, som ønskes optaget på hvalpelisten.
  Et fjerde kuld kan optages på listen, hvis tæven i de 3 første kuld har fået max. 15 hvalpe.
 6. Mindst 1 af hvalpenes forældre skal være testet bilateralt hørende, d.v.s. hørende på begge ører. (Hvis begge avlsindivider er danskregistrerede, bør begge være høretestet).
 7. Alle hvalpe i opdrætterens seneste kuld er solgt med sundhedsattest. Alle hvalpe i kuld, som er optaget på hvalpelisten, sælges med sundhedsattest.
 8. Kuldoplysningsskema returneres i udfyldt stand, når hvalpene er 8 – 16 uger gamle – og senest ved fire måneders alderen.
 9. Hvalpene står på hvalpelisten i 2 måneder, derefter forlænges kun mod yderligere henvendelse med én måned ad gangen, dog max. indtil hvalpene er 7 måneder gamle.

Tilmelding til hvalpelisten sker til:

Jens Møller Christensen
Telefon: 52 13 94 53
Mail: jensmollerchristensen@yahoo.dk