retur til forside

 

Dansk Dalmatiner Klub

Nyheder:

 

d. 9/10 mindre rettelser gennemført.

d.26/9 2014 Top 10 efter Hillerød.

d. 14-09 2014 et nyt kuld på hvalpelisten

d. 12 september 2014

NU  2 hvalpekuld på hvalpelisten.

d. 14-09 2014 et nyt kuld på hvalpelisten

d. 12 september 2014

 

d. 4/9 2014 Top 10 efter Århus

og fejl på kritikker og reultater skulle være rettet.

D. 2/9 2014

Kritikker og resultater fra 2x Vejen, resultat 2 x bornholm og 1 x Århus.

D. 8/8 2014

Juleudstillingen er flyttet til d 29/11-2014. og der er ny dommer: Kerstin Nilsson

d.17/8-2014

Sidste frist: Karlslunde.

Sidste frist for tilmelding til udstillingen i Karlslunde til almindligt gebyr er d. 18/8-2014. hjerefter kan der mod forhøjet gebyr (kr. 100)  tilmeldes frem til d. 25/8-2014

 

01-07-2014

Medlemmer godkender ændring af klubvedtægt

Klubbens medlemmer har stemt om at godkende generalforsamlingens ændring af klubbens vedtægter, § 14. Resultatet af urafstemningen er opgjort med følgende resultat:

  •  JA for ændring: 18 stemmer (69 %)

  •  NEJ til ændring: 8 stemmer (31 %)

Forslaget er således vedtaget i klubregi – og bestyrelsen oversender herefter den nye formulering af vedtægtens § 14 til Dansk Kennel Klub til endelig godkendelse før ændringen har ”retskraft”.

Når Dansk Kennel Klub har godkendt den nye § 14, opdaterer bestyrelsen klubbens vedtægter og publicerer dem på klubbens hjemmeside, www.dalmatinerklubben.dk.

Som det vil fremgå er 26 stemmesedler modtaget – hvilket svarer til en stemmeprocent på knap 24 % ud af de 109 udsendte stemmesedler.

Bestyrelsen takker alle, der har deltaget i urafstemningen, for deres stemmeafgivelse.  

På bestyrelsens vegne

Erik C. Larsen  og  Jens Mauritzen
ValgudvalgetÅrbog
:Grundet forskellige omstændigheder, har der været mandefald iblandt de personer, som havde sagt ja til at arbejde med årbogen. Der er to personer, som har lovet at bidrage. MEN det er for lidt til at lave arbejdet. Derfor opfordres I til at melde jer. Der er brug for arbejdskraft, hvis der skal laves en årbog.

2 nye hvalpehuld på hvalpelisten.

Klubbens sædvanlige Webmaster har meget travlt for tiden, så der arbejdes efter en nødplan, indtil videre.


Et nyt kuld er på hvalpelisten.

Kritikker fra udstillingen i Slagelse er nu på hjemmesiden.

Resultatet og Top 10-listen er klar efter DDK-udstillingen i Slagelse.

Til opdrættere:
Husk at være opmærksom på Dansk Kennel Klub's nye stambogsføring, som skal være udfyldt inden parring.
Se mere..

Nye regler for hvalpeanvisning.
Læs mere.

Nye regler for tilmeldingsfrist til
DDK-udstillinger.
Læs mere.

Se den danske udgave af den nye standard for Dalmatinere..

 

 

Klubbens sponsor, hvor vores præmiebeviser kan bruges: